Roodborst

Er is een roodborstdat tiktin een broodklaar gelegdvoor de winterhonger.En ik,ik kijken ben blij.Immers,beter eenroodborst gereddan geen. Kiewit, 13 januari 202...